Kaip sandėliuoti gamybines atliekas

Gamybinės atliekos – tai toks produktai, kurie susidaro gamybos arba paslaugų teikimo procesuose, jie būna iš dalies arba visiškai praradę chemines arba fizines savybes, tinkančias pirminiam vartojimui. Gamybinėmis atliekomis laikome medžiagas, pusgaminius ar fizinius daiktus, kurie susidaro kaip gamybinio proceso likučiai. Tokias atliekas būtina arba laiku utilizuoti, arba paskui kaip nors kitaip panaudoti, kad jos dar sykį pasitarnautų žmonių reikmėms. O už neatsakingą gamybos atliekų išmetimą, kaip kenksmingą aplinkai veiksmą, griežtai baudžiama.


Kokios organinės atliekos susikaupia maisto pramonėje?

Didžiulius organinių atliekų kiekius gamybos proceso metu sukaupia cukraus fabrikai, skerdyklos, mėsos ir pieno kombinatai, spirito ir degtinės, krakmolo, aliejaus ir mielių gamyklos bei kitos maisto pramonės gamyba užsiimančios įmonės. Jų gamybinio proceso metu atsiradusios kai kurios atliekos išlaiko savyje pakankamą energetinį potencialą. Šias atliekas, praskiedus arba susmulkinus, įmanoma dar sykį sumaniai panaudoti, todėl jas reikia sukaupti tam pritaikytose talpyklose, kurias pripildžius paskui būtų galima transportuoti ir pristatyti ten, kur jos vėl galės pasitarnauti kaip naudingos medžiagos.


Kokios būna kieto pavidalo gamybinės atliekos?

Pramoninėje tekstilės gamyboje susikaupia siūlų liekanos, audinių atraižos, porolonas, medžio apdirbimo gamyboje lieka daugybė medžio drožlių, pjuvenų, nuopjovų, plastiko produkcijos gamyboje lieka daugybė jo atliekų, taip pat tarp atliekų atsiduria ir kartono, popieriaus liekanos. Viso šio „turto“ nevalia mesti į buitinių atliekų konteinerius. Jis turi būti laikomas specialioje, sandarioje taroje.


Kaip saugoti skystas gamybos atliekas?

Skystoms gamybos atliekoms laikyti labiausiai tinka plastikinė tara 100 litrų talpos, arba IBC konteineriai. Plastikinė tara skysčiams laikyti yra pats idealiausias atvejis . Tačiau būtina nepamiršti ir to, kad tokioms atliekoms laikyti skirtos talpos turi pasižymėti atsparumu galimam jose laikomų atliekų kenksmingam poveikiui. Šio tipo atliekų laikytojas privalo garantuoti, kad skystos gamybinės atliekos, kurios yra sandėliuojamos uždaroje taroje, iš jos neprasisunktų į aplinką, kad iš jos neprasiskverbtų jokie kvapai į aplinką. Taip pat, jei išorinė aplinka kaip nors galėtų pakenkti šių atliekų savybėms, kurios būtinos jų tolimesniam panaudojimui, šios atliekos privalo išlikti apsaugotos nuo aplinkos poveikio.